در حال نمایش 3 نتیجه

قیمت و خرید فلاش بک بین شیلنگی

گاز استیلن گاز پروپان گاز اکسیژن (رنگ آبی) شیلنگ 6 میلی متر شیلنگ 8 میلی متر قیمت : 09131068244

قیمت و خرید فلاش بک پشت دسته

گاز استیلن گاز پروپان گاز اکسیژن (رنگ آبی) اتصال G3/8 اینچ LA   اتصال G1/4 اینچ RI (رنگ آبی) کانکتور شلنگ اتصال خروجی 6 میلی متر کانکتور شلنگ اتصال خروجی 8 میلی متر قیمت : ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴

قیمت و خرید فلاش بک مانومتری

گاز استیلن (رنگ قرمز) اتصال G3/8 اینچ LI اتصال خروجی G3/8 اینچ LA قیمت : ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴   گاز اکسیژن (رنگ آبی) اتصال G3/8 اینچ RI اتصال خروجی G3/8 اینچ RA