در حال نمایش 4 نتیجه

قیمت و خرید شیلنگ هوابرش تک کره ای

حتما از شیلنگ مناسب جهت کاری که میخواهید انجام دهید استفاده کنید. از بست های مناسب استفاده کنید و از محکم بودن آنها مطمئن شوید. هیچگاه از سیم مفتول جهت بستن شیلنگ استفاده نکنید. شیلنگ را کاملا دور از حرارت و آتش نگه دارید. از محکم بودن اتصال شیلنگ با سرپیک مطمئن شوید. قیمت : 09131068244

قیمت و خرید شیلنگ هوابرش تک مالزی

حتما از شیلنگ مناسب جهت کاری که میخواهید انجام دهید استفاده کنید. از بست های مناسب استفاده کنید و از محکم بودن آنها مطمئن شوید. هیچگاه از سیم مفتول جهت بستن شیلنگ استفاده نکنید. شیلنگ را کاملا دور از حرارت و آتش نگه دارید.

قیمت و خرید شیلنگ هوابرش دوقلوی کره

حتما از شیلنگ مناسب جهت کاری که میخواهید انجام دهید استفاده کنید. از بست های مناسب استفاده کنید و از محکم بودن آنها مطمئن شوید. هیچگاه از سیم مفتول جهت بستن شیلنگ استفاده نکنید. شیلنگ را کاملا دور از حرارت و آتش نگه دارید. از محکم بودن اتصال شیلنگ با سرپیک مطمئن شوید. قیمت : ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴

قیمت و خرید شیلنگ هوابرش دوقلوی مالزی

حتما از شیلنگ مناسب جهت کاری که میخواهید انجام دهید استفاده کنید. از بست های مناسب استفاده کنید و از محکم بودن آنها مطمئن شوید. هیچگاه از سیم مفتول جهت بستن شیلنگ استفاده نکنید. شیلنگ را کاملا دور از حرارت و آتش نگه دارید.