در حال نمایش 3 نتیجه

خرید مانومتر گلور سوئیس(گاز CO2)

نام کالا: مانومتر گلور گاز CO2 ساخت: کشور سوئیس ابعادکالا: جنس کالا: برنج حداکثر نمایش گیج ورودی: 316 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 30 بار فشار خروجی: 60 بار فشار ورودی: 30 بار وزن کالا: قیمت کالا: 09131068244

خرید مانومتر گلور سوئیس(گاز استیلن)

نام کالا: مانومتر گلور گاز استیلن ساخت: سوئیس ابعادکالا: جنس کالا: برنجی حداکثر نمایش گیج ورودی: 40 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 2/5 بار فشار ورودی: 14 بار فشار خروجی: 2/5بار وزن کالا: قیمت کالا: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴

خرید مانومتر گلور سوئیس(گاز اکسیژن)

نام کالا: مانومتر گلور گاز اکسیژن ساخت: سوئیس ابعادکالا: جنس کالا: برنجی حداکثر نمایش گیج ورودی: 315 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 16 بار فشار ورودی: 200بار فشار خروجی: 15بار وزن کالا: قیمت کالا: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴