در حال نمایش 3 نتیجه

خرید مانومتر کسولد ترکیه(گاز استیلن)

نام کالا: مانومتر کسولد استیلن ساخت: کشور ترکیه ابعادکالا: 5*20*20 cm جنس کالا: برنج تعداد گیج : دوعدد گیج ویکای آلمان حداکثر نمایش گیج ورودی: 40 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 2/5بار فشار وردی: 14 بار فشار خروجی: 2/5 بار قیمت: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴

خرید مانومتر کسولد ترکیه(گاز اکسیژن)

نام کالا: مانومتر کسولد اکسیژن ساخت: کشور ترکیه ابعادکالا: 5*20*20 cm جنس کالا: برنج تعداد گیج : دوعدد گیج ویکای آلمان حداکثر نمایش گیج ورودی: 315 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 16 بار فشار وردی: 200 بار فشار خروجی: 15 بار قیمت: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴

خرید مانومتر کسولد ترکیه(گازCO2 )

نام کالا:مانومتر کسولد گازCO2 ساخت: کشور ترکیه ابعادکالا: جنس کالا: برنج حداکثر نمایش گیج ورودی: 316 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 30 بار فشار ورودی: 60 بار فشار خروجی: 30 بار وزن کالا: قیمت کالا: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴