در حال نمایش 3 نتیجه

خرید مانومتر زینسر چین برای گاز CO2

نام کالا: مانومتر زینسر CO2 ساخت: کشور چین ابعادکالا: جنس کالا: برنج حداکثر نمایش گیج وردی: 316 بار حداکثر نمایش گیج خروجی: 30 بار فشار ورودی: 60 بار فشار خروجی: 30 بار وزن کالا: 1.700 kg قیمت کالا: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴    

خرید مانومتر زینسر چین برای گاز استیلن

نام کالا: مانومتر زینسر ساخت: کشور چین ابعادکالا: 21*16*6 cm جنس کالا: برنج حداکثر نمایش گیج ورودی: 2/5 حداکثر نمایش گیج خروجی: 40 فشار خروجی: 2/5 بار فشار ورودی: 14بار وزن کالا: 1.45 kg قیمت کالا: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴  

خرید مانومتر زینسر چین برای گاز اکسیژن

نام کالا: مانومتر زینسر اکسیژن ساخت: کشور چین ابعادکالا: 5*20*20 cm جنس کالا: برنج حداکثر نمایش گیج ورودی: 315 حداکثر نمایش گیج خروجی: 16 فشار وردی: 200 بار فشار خروجی: 15بار وزن کالا: 1.700 kg قیمت کالا: ۰۹۱۳۱۰۶۸۲۴۴